LBN_1.jpg

Przyszłość kształcenia zawodowego - konferencja

Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji jako partner Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Urzędu Miasta Lublin, serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. "Przyszłość kształcenia zawodowego". 
Konferencja odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 r. w siedzibie WSEI przy ul. Projektowej 4 w Lublinie.
 
 
Zapraszamy!
 
 
 
zaproszenie

III Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Kresach

Zapraszamy Szkoły w Polsce i poza jej granicami do uczestniczenia

w III Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach pod tytułem:

,, Polacy na Kresach : historia i teraźniejszość”

Planowane wydarzenie jest kontynuacją wcześniejszych edycji Konkursu, które spotkały się z życzliwym odbiorem i wysoką oceną tej naszej inicjatywy wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, jak i środowisk kresowych.

Między innymi słowa uznania otrzymaliśmy od Pana Stanisława Srokowskiego, wybitnego pisarza kresowego, pracowników naukowych, jak też nauczycieli- opiekunów młodzieży przygotowujące prace konkursowe.

Podstawowym celem tego Konkursu jest kształtowanie pamięci historycznej młodego pokolenia naszego społeczeństwa, kształtowanie pamięci o naszym dziedzictwie kulturowym na kresach wschodnich, upowszechnianie wiedzy o dorobku społecznym, kulturowym, naukowym i gospodarczym Polaków wywodzących się z dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Pierwsze dwie edycje tego Konkursu cieszyły się wśród uczniów i nauczycieli bardzo dużym zainteresowaniem a prace konkursowe były na niezwykle wysokim poziomie merytorycznym.

Żywimy głęboką nadzieję i przekonanie, że i w III edycji naszego Konkursu prace będą także na wysokim poziomie.

Konkurs nasz wspiera wiele organizacji kresowych, jak i środowiska naukowe, które podkreślają doniosłość i wagę tego działania na rzecz utrwalania pamięci o naszym dziedzictwie na Kresach. Laureaci Konkursu są zapraszani wraz z opiekunami na konferencje naukowe poświęcone Kresom, które nasze Stowarzyszenie współorganizuje w Nałęczowie oraz w Lublinie i uroczyście odbierają nagrody wraz ze swoimi opiekunami.

                       

 

                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                      Prezes

                                                                Ewa Gułkowska

II Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Kresach

          Zapraszamy Państwa Szkoły do udziału w II Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach pod tytułem ,,Obchody święta niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej na Kresach”.

Podstawowym celem tego Konkursu jest kształtowanie pamięci historycznej młodego pokolenia naszego społeczeństwa, kształtowanie pamięci o naszym dziedzictwie kulturowym na kresach wschodnich, upowszechnianie wiedzy o dorobku społecznym, kulturowym, naukowym i gospodarczym Polaków wywodzących się z dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Jesteśmy przekonani, że w Państwa Szkołach są osoby zatroskane o właściwą pamięć historyczną naszego społeczeństwa,  o pamięć o naszym dziedzictwie kulturowym na kresach wschodnich.

Mamy nadzieję, że tematyka i zakres naszego Konkursu, będzie dla Państwa zachętą do jego  w  nim uczestniczenia. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacjami o II Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach, jakie są zawarte na naszej stronie.

 


Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3