LBN_6.jpg

Rozstrzygnięcie II Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach

Z wielką radością  informujemy, że został rozstrzygnięty

 

II Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Kresach

 „Obchody święta niepodległości Rzeczypospolitej na Kresach".

 

Komisja Konkursowa przyznała pierwsze miejsca w następujących kategoriach:

geografia - Wojciech Jurewicz - Szkoła Podstawowa nr 138 w Łodzi

historia- Iwona Sadowska - Zespół Szkół w Tułowicach

literatura - Justyna Norbert - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Tuszynie

 

Serdecznie gratulujemy Uczniom i ich Opiekunom za to wyróżnienie z spośród wielu nadesłanych prac. Wszystkim biorącym udział w tym Konkursie Uczniom, ich Opiekunom oraz Szkołom bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie prac konkursowych. Zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu roku szkolnym 2018/2019.

Uczniów Laureatów oraz ich Opiekunów zapraszamy, jako naszych gości, na Kongres Środowisk Kresowych RP. „Tożsamość-Pamięć-Przyszłość” oraz Konferencji naukowej: „Wołyń’43: Walka o Pamięć – Walka o Polskę” w Lublinie, w dniach 22 i 23 czerwca 2018 roku. Kongres został objęty honorowym patronatem przez Premiera Rządu RP, Marszałka Senatu RP, Wojewody Lubelskiego a także JE Ks. kardynała Mariana Jaworskiego, lwowskiego metropolity seniora.

 Kongres ten jest współorganizowany przez nasz Instytut i podczas jego trwania uroczyście zostaną wręczone nagrody. Oficjalne zaproszenie na Kongres oraz szczegóły pobytu zostaną przesłane na adres Państwa Szkoły.

Pierwotnie rozdanie nagród miało nastąpić w maju w Nałęczowie, ale z uwagi na kalendarz organizacyjny Kongresu, termin i miejsce zostały zmienione. Jesteśmy przekonani, że uczestniczenie w tym Kongresie będzie dla Państwa ważnym wydarzeniem.

 

Anna Goliszek

Sekretarz zarządu Wschodnioeuropejskiego Instytutu Nowoczesnej Edukacji

 

Organizatorami Konkursu byli:

Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego

Centrum Ucrainicum Katolicki Uniwersytet Lubelski

Szkolny doradca zawodowy a wyzwania współczesnego świata

Seminarium Międzynarodowe

„Szkolny doradca zawodowy a wyzwania współczesnego świata”

26 kwietnia 2018 r. Lublin

Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa Dyrektorów, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych oraz nauczycieli, którzy podjęli lub podejmą studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, na bezpłatne Międzynarodowe Seminarium pt.

"Doradca zawodowy a wyzwania współczesnego świata"

Celem Seminarium, jest zapoznanie z nowymi metodami pracy w doradztwie zawodowym osób, które w edukacji szkolnej mają za zadanie wsparcie ucznia
w procesie jego rozwoju, przygotowania go do podjęcia decyzji o dalszym przebiegu kształcenia i wyboru drogi zawodowej. 

Na Seminarium zapoznają się Państwo z doświadczeniami doradców zawodowych z kilku krajów europejskich, którzy przedstawią realizowane w ich placówkach kształcenia metody wsparcia ucznia w procesie edukacji.

Ponadto będą Państwu przedstawione najnowsze propozycje zmian ministerialnych, dotyczące roli doradcy zawodowego w naszym systemie oświaty.

 

  • Zapisy będą przyjmowane do dnia 24 kwietnia 2018r.
  • Uczestnicy Międzynarodowego Seminarium otrzymają Certyfikat potwierdzający udział w/w wydarzeniu na wzorze zgodnym z rozporządzeniem MEN
  • Miejsce w którym odbędzie się Seminarium to siedziba Fundacji OIC Poland, Gospodarcza 26 w Lublinie

 

Program Międzynarodowego Seminarium znajduje się w załączniku do wiadomości

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Program Seminarium

Prelegenci


 

II Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Kresach

          Zapraszamy Państwa Szkoły do udziału w II Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach pod tytułem ,,Obchody święta niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej na Kresach”.

Podstawowym celem tego Konkursu jest kształtowanie pamięci historycznej młodego pokolenia naszego społeczeństwa, kształtowanie pamięci o naszym dziedzictwie kulturowym na kresach wschodnich, upowszechnianie wiedzy o dorobku społecznym, kulturowym, naukowym i gospodarczym Polaków wywodzących się z dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Jesteśmy przekonani, że w Państwa Szkołach są osoby zatroskane o właściwą pamięć historyczną naszego społeczeństwa,  o pamięć o naszym dziedzictwie kulturowym na kresach wschodnich.

Mamy nadzieję, że tematyka i zakres naszego Konkursu, będzie dla Państwa zachętą do jego  w  nim uczestniczenia. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacjami o II Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach, jakie są zawarte na naszej stronie.

 


Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3