LBN_4.jpg

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kresy – zaginiony świat. Wielokulturowość na pograniczu narodów i religii”

Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji zaprasza w dniach 14-15 października 2016r. na I Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Nałęczowskie Spotkania Wschodnioeuropejskie „Willa Kresy”. Konferencja odbędzie się w Sali Balowej Pałacu Małachowskich w Nałęczowie.

Patronat honorowy nad konferencją objął Wicepremier Rządu RP Jarosław Gowin oraz Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.


Serdecznie zapraszamy.