LBN_1.jpg

III Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Kresach

Zapraszamy Szkoły w Polsce i poza jej granicami do uczestniczenia

w III Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach pod tytułem:

,, Polacy na Kresach : historia i teraźniejszość”

Planowane wydarzenie jest kontynuacją wcześniejszych edycji Konkursu, które spotkały się z życzliwym odbiorem i wysoką oceną tej naszej inicjatywy wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, jak i środowisk kresowych.

Między innymi słowa uznania otrzymaliśmy od Pana Stanisława Srokowskiego, wybitnego pisarza kresowego, pracowników naukowych, jak też nauczycieli- opiekunów młodzieży przygotowujące prace konkursowe.

Podstawowym celem tego Konkursu jest kształtowanie pamięci historycznej młodego pokolenia naszego społeczeństwa, kształtowanie pamięci o naszym dziedzictwie kulturowym na kresach wschodnich, upowszechnianie wiedzy o dorobku społecznym, kulturowym, naukowym i gospodarczym Polaków wywodzących się z dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Pierwsze dwie edycje tego Konkursu cieszyły się wśród uczniów i nauczycieli bardzo dużym zainteresowaniem a prace konkursowe były na niezwykle wysokim poziomie merytorycznym.

Żywimy głęboką nadzieję i przekonanie, że i w III edycji naszego Konkursu prace będą także na wysokim poziomie.

Konkurs nasz wspiera wiele organizacji kresowych, jak i środowiska naukowe, które podkreślają doniosłość i wagę tego działania na rzecz utrwalania pamięci o naszym dziedzictwie na Kresach. Laureaci Konkursu są zapraszani wraz z opiekunami na konferencje naukowe poświęcone Kresom, które nasze Stowarzyszenie współorganizuje w Nałęczowie oraz w Lublinie i uroczyście odbierają nagrody wraz ze swoimi opiekunami.

                       

 

                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                      Prezes

                                                                Ewa Gułkowska