LBN_1.jpg

Ogłoszenie wyników I Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach „Kresy. Korzenie polskiej kultury”

W imieniu organizatorów, serdecznie dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w ,,I Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach”. Jest nam niezmiernie miło, że nasz konkurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem, a nadesłane prace konkursowe są przykładem wysokiego poziomu merytorycznego i estetycznego. Gratulujemy wszystkim  uczniom zaangażowania w przygotowanie prac konkursowych i Państwu nauczycielom za opiekę merytoryczną i wsparcie swoich uczniów w trudzie poznawania dziejów i dnia dzisiejszego dawnych kresów Rzeczpospolitej. Dziękujemy także Państwu dyrektorom szkół za wsparcie i pomoc dla swoich uczniów i nauczycieli, którzy przygotowali prace konkursowe na tak wysokim poziomie.

regulamin konkursu

wyniki konkursu


Laureatów Konkursu wraz z opiekunami zapraszamy do udziału w  dniach 17-18 maja 2017 r. w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kresy - zaginiony świat.  Polacy i kultura polska na dawnych kresach Rzeczpospolitej" z cyklu Nałęczowskie Spotkania Wschodnioeuropejskie "Willa Kresy". Konferencja będzie odbywać się w Sali Balowej w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie, podczas której zostaną wręczone nagrody.

Szczegółowe informacje o udziale w konferencji będą  przekazane do Państwa na adres szkoły a  program  Międzynarodowej Konferencji Naukowej będzie  umieszczony na naszej stronie w pierwszych dniach maja.
W imieniu Komisji Konkursowej i Komitetu Organizacyjnego Konferencji 

Prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy
Prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w Lublinie
Jerzy Rosiak
Dyrektor Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie
Ewa Gułkowska
Prezes Wschodnioeuropejskiego Instytutu Nowoczesnej Edukacji