LBN_2.jpg

Zaproszenie II Międzynarodową Konferencję Naukową „Kresy - zaginiony świat. Polacy i kultura polska na dawnych kresach Rzeczpospolitej”

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, zapraszamy na  II Międzynarodową Konferencję Naukową „Kresy - zaginiony świat. Polacy i kultura polska na dawnych kresach Rzeczpospolitej” z cyklu Nałęczowskie Spotkania Wschodnioeuropejskie "Willa Kresy". Konferencja obędzie się 17-18 maja 2017 r. w Sali Balowej w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie. Podczas Konferencji zostaną wręczone nagrody laureatom I Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach ,,Kresy. Korzenie polskiej kultury”.

Patronat honorowy nad Konferencją sprawuje Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.


Współorganizatorami Konferencji są:

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego,

Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji,

Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie,

Centrum Ucrainicum KUL

Z wyrazami szacunku 
Prezes Zarządu
Ewa Gułkowska