LBN_6.jpg

Rozstrzygnięcie I Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach

16 maja 2017 roku w progi Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego wkroczyli zwycięzcy I Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach ,,Kresy. Korzenie polskiej kultury.” Trzydniowy pobyt w Nałęczowie był dla naszych gości okazją do poznania historii Nałęczowa, poznania historii nałęczowskich Kresowiaków, czasem dyskusji o Polakach i kulturze polskiej na Kresach.
W pierwszym dniu pobytu laureaci Konkursu oraz ich opiekunowie wzięli udział w spacerze po Nałęczowie ,,śladami Prusa i Żeromskiego” i ,,śladami kresowiaków nałęczowskich”, a wieczorem spotkali się na ,,Wieczornicy Kresowej” w Restauracji ,,Zabytkowe Podziemia” w Nałęczowie.
W dniach 17 i 18 maja 2017 laureaci Konkursu oraz ich opiekunowie brali udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kresy - zaginiony świat. Polacy i kultura polska na dawnych kresach Rzeczpospolitej" z cyklu Nałęczowskie Spotkania Wschodnioeuropejskie "Willa Kresy". Konferencja ta była uwieńczeniem Konkursu. W Sali Balowej  Pałacu Małachowskich w Nałęczowie, po wykładach i dyskusji na temat Kresów, odbyła się gala wręczenia nagród zwycięzcom I Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach.

W drugim dniu konferencji miała miejsce prezentacja prac konkursowych podczas Konferencji Laureatów (Sala Lustrzana Pałacu Małachowskich w Nałęczowie).

Organizatorami Konferencji i Konkursu byli :
Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego
Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji
Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie
Centrum Ucrainicum KUL. 

Zainteresowanie Konkursem było ogromne, a nadesłane prace konkursowe wyróżniały się wysokim poziomem merytorycznym i estetycznym. W kategoriach historia, literatura i geografia wpłynęło blisko sto prac od uczniów z całej Polski.  Wśród laureatów znaleźli się m.in. potomkowie Kresowiaków ze Złocieńca w województwie zachodniopomorskim, pasjonaci geografii Kresów z Pabianic, Poznania czy twórcy kresowej literatury z Odolanowa. 
Pojawiają się pytania, dlaczego taki konkurs, dlaczego taka konferencja, co było celem tych działań? Przede wszystkim była to chęć popularyzacji wśród uczniów wiedzy o wielokulturowości Kresów  i ich roli w historii państwa polskiego. Budowanie świadomości na temat udziału Kresów i Kresowiaków w rozwoju historii  i kultury polskiej, odbudowa i kształtowanie pamięci historycznej  a także pogłębienie wiedzy o korzeniach własnej rodziny. 
Jak twierdzili uczestnicy, zwycięzcy I Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach, udało się to w pełni organizatorom Konkursu i Konferencji oraz wyrazili pełną aprobatę wobec idei tego Konkursu a także  przekonanie, że taki konkurs był  niezwykle  potrzebny w celu budowania pamięci o Kresach w młodym pokoleniu Polaków. Niewątpliwie  konkurs ten przyczynił się do wzbudzenia wśród uczniów procesu poznawania historii i kultury polskiej na Kresach,  w odbudowie tak potrzebnej pamięci historycznej.

List p. Pani Danuty Szyksznian – Ossowskiej kliknij tutaj część 1, kliknij tutaj część 2 , kliknij tutaj część 3


            Niezwykle ważnym dla wszystkich uczestników konferencji naukowej i laureatów Konkursu o Kresach, było odczytanie listu Pani Danuty Szyksznian – Ossowskiej, żołnierza Armii Krajowej garnizonu Wilno pseudonim ,,Sarenka”. Adresatem tego listu był Pan Jerzy Rosiak Dyrektor Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie. Pani Danuta Szyksznian – Ossowska w liście tym w sposób bardzo emocjonalny i zarazem przepełnionym wielką miłością do Ojczyzny, ukazała jakże ważną rolę Kresów w jej  dziejach oraz podziękowała Panu Dyrektorowi oraz współorganizatorom za pomysł i zorganizowanie Konkursu o Kresach  a także pracę na rzecz przywracania pamięci o Kresach i jej  krzewieniu w młodym pokoleniu Polaków. Czytając ten list ma się nieodparte wrażenie, że jest on swoistym Testamentem  dla młodego pokolenia Polaków aby zachować pamięć o Kresach w naszej Ojczyźnie.

Anna Goliszek
Sekretarz zarządu Wschodnioeuropejskiego Instytutu Nowoczesnej Edukacji