LBN_4.jpg

III Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Kresach „Polacy na Kresach: historia i teraźniejszość”

Szanowni Państwo,

z wielką radością informujemy, że został rozstrzygnięty

III Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Kresach

„Polacy na Kresach: historia i teraźniejszość”

Komisja Konkursowa przyznała miejsca w następujących kategoriach:

 

Szkoła podstawowa i gimnazjum

 

literatura:                                                                                                                                                                                                                               

 

I miejsce Aleksandra Hanus

Szkoła Podstawowa im. Anny z Działyńskich Potockiej w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej

Posada Górna, ul. 3 Maja 164

38-481 Rymanów Zdrój

 

II miejsce Beata Smakosz

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Marii Kownackiej

Seweryna Goszczyńskiego 9/11

42-217 Częstochowa

 

III miejsce Maciej Serżysko

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Borysa w Witkowo

Poznańska 47

62-230 Witkowo

 

historia:                                                                                                                                                                                                                               

 

I miejsce Weronika Janik

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi Św. Jana Pawła II

Rokitniczko 26

33-300 Nowy Sącz

 

II miejsce Jakub Nizioł

Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im A. Mickiewicza

Sienkiewicza 5

22-400 Zamość

 

III miejsc Agata Niemiec

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Jana Pawła II,

Wyzwolenia 43

58-300 Wałbrzych

 

geografia :                                                                                                                                                                                                                             

 

I miejsce Julia Krason

Zespól Szkół w Budach Głodowskich

Budy Głodowskie 846

II miejsce Katarzyna Sternik

Szkoła Podstawowa 365 Warszawa

 

III miejsce Agnieszka Komincz

Polska Szkoła Społeczna im. Króla Stefana Batorego w Grodnie

przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie

 

Szkoły ponadgimnazjalne

 

literatura:                                                                                                                                                                                                                              

 

I miejsc Julia Olszewska

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki,

Mickiewicza 14

62-500 Konin

 

II miejsce Klaudia Kołodziejczyk

Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Józefa Piłsudzkiego

Gen. J. Bema 9/11

33-100 Tarnów

 

III miejsce Kamil Szczurek

Zespół Szkól Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida,

Zamoyskiego 6

30 – 523 Kraków

 

historia:                                                                                                                                                                                                                                

 

I miejsce Zuzanna Wilińska

Zespół Szkół w Tułowicach

Zamkowa 1

49-130 Tułowice

 

II miejsce Piotr Carkowski

Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego

Szkolna 2

38-480 Rymanów

 

III miejsce Marta Skrzypczyk

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego

Kościuszki 8

42-200 Częstochowa

 

geografia:                                                                                                                                                                                                                              

 

I miejsce Agata Gąciarz

Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego

Gen. Bema 9

33-100 Tarnów

II miejsce Łukasz Trociuk

XIX Liceum Ogólnokształcące M. i J. Kuncewiczów w Lublinie

 

III miejsce Miłosz Małachowski

Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej

ul Gajowce 94

Bydgoszcz

 

 

Serdecznie gratulujemy Uczniom i ich Opiekunom za to wyróżnienie z spośród wielu nadesłanych prac. Wszystkim biorącym udział w tym Konkursie Uczniom,
ich Opiekunom oraz Szkołom bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie prac konkursowych. Zapraszamy do udziału w IV edycji Konkursu roku szkolnym 2019/2020.

Uczniów Laureatów, którzy zajęli pierwsze miejsca oraz ich Opiekunów zapraszamy, jako naszych gości, na Kongres II Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej Polskiej „Gród, co Semper był FIDELIS” oraz na Międzynarodową Konferencję Naukową „Lwów w życiu II Rzeczypospolitej Polskiej (1918 – 1939)” w Lublinie
w dniach 14-15 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji na :

https://instytutkresowy.org.pl/  

https://instytutkresowy.org.pl/wydarzenia/lista/

Kongres ten jest współorganizowany przez nasz Instytut i podczas jego trwania uroczyście zostaną wręczone nagrody. Oficjalne zaproszenie na Kongres oraz szczegóły pobytu zostaną przesłane na adres Państwa Szkoły.

Dla uczniów, którzy zajęli drugie oraz trzecie miejsce, nagrody zostaną wysłane drogą pocztową.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Prezes Ewa Gułkowska

Wiceprezes Jerzy Rosiak

 

Organizatorami Konkursu byli:

Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego

Centrum Ucrainicum Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

 

 

III Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Kresach

Zapraszamy Szkoły w Polsce i poza jej granicami do uczestniczenia

w III Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach pod tytułem:

,, Polacy na Kresach : historia i teraźniejszość”

Planowane wydarzenie jest kontynuacją wcześniejszych edycji Konkursu, które spotkały się z życzliwym odbiorem i wysoką oceną tej naszej inicjatywy wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, jak i środowisk kresowych.

Między innymi słowa uznania otrzymaliśmy od Pana Stanisława Srokowskiego, wybitnego pisarza kresowego, pracowników naukowych, jak też nauczycieli- opiekunów młodzieży przygotowujące prace konkursowe.

Podstawowym celem tego Konkursu jest kształtowanie pamięci historycznej młodego pokolenia naszego społeczeństwa, kształtowanie pamięci o naszym dziedzictwie kulturowym na kresach wschodnich, upowszechnianie wiedzy o dorobku społecznym, kulturowym, naukowym i gospodarczym Polaków wywodzących się z dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Pierwsze dwie edycje tego Konkursu cieszyły się wśród uczniów i nauczycieli bardzo dużym zainteresowaniem a prace konkursowe były na niezwykle wysokim poziomie merytorycznym.

Żywimy głęboką nadzieję i przekonanie, że i w III edycji naszego Konkursu prace będą także na wysokim poziomie.

Konkurs nasz wspiera wiele organizacji kresowych, jak i środowiska naukowe, które podkreślają doniosłość i wagę tego działania na rzecz utrwalania pamięci o naszym dziedzictwie na Kresach. Laureaci Konkursu są zapraszani wraz z opiekunami na konferencje naukowe poświęcone Kresom, które nasze Stowarzyszenie współorganizuje w Nałęczowie oraz w Lublinie i uroczyście odbierają nagrody wraz ze swoimi opiekunami.

                       

 

Z wyrazami szacunku

Prezes

Ewa Gułkowska

 


Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


 

Rozstrzygnięcie II Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach

Z wielką radością  informujemy, że został rozstrzygnięty

II Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Kresach

 

                „Obchody święta niepodległości Rzeczypospolitej na Kresach".

 

Komisja Konkursowa przyznała pierwsze miejsca w następujących kategoriach:

geografia - Wojciech Jurewicz - Szkoła Podstawowa nr 138 w Łodzi

historia- Iwona Sadowska - Zespół Szkół w Tułowicach

literatura - Justyna Norbert - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wł. Jagiełły w Tuszynie

 

Serdecznie gratulujemy Uczniom i ich Opiekunom za to wyróżnienie z spośród wielu nadesłanych prac. Wszystkim biorącym udział w tym Konkursie Uczniom, ich Opiekunom oraz Szkołom bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie prac konkursowych. Zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu roku szkolnym 2018/2019.

Uczniów Laureatów oraz ich Opiekunów zapraszamy, jako naszych gości, na Kongres Środowisk Kresowych RP. „Tożsamość-Pamięć-Przyszłość” oraz Konferencji naukowej: „Wołyń’43: Walka o Pamięć – Walka o Polskę” w Lublinie, w dniach 22 i 23 czerwca 2018 roku. Kongres został objęty honorowym patronatem przez Premiera Rządu RP, Marszałka Senatu RP, Wojewody Lubelskiego a także JE Ks. kardynała Mariana Jaworskiego, lwowskiego metropolity seniora.

 Kongres ten jest współorganizowany przez nasz Instytut i podczas jego trwania uroczyście zostaną wręczone nagrody. Oficjalne zaproszenie na Kongres oraz szczegóły pobytu zostaną przesłane na adres Państwa Szkoły.

Pierwotnie rozdanie nagród miało nastąpić w maju w Nałęczowie, ale z uwagi na kalendarz organizacyjny Kongresu, termin i miejsce zostały zmienione. Jesteśmy przekonani, że uczestniczenie w tym Kongresie będzie dla Państwa ważnym wydarzeniem.

 

Anna Goliszek

Sekretarz zarządu Wschodnioeuropejskiego Instytutu Nowoczesnej Edukacji

 

Organizatorami Konkursu byli:

Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego

Centrum Ucrainicum Katolicki Uniwersytet Lubelski