LBN_4.jpg

O nas

Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, które swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie dynamicznego i wszechstronnego rozwoju oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj więcej...